Hem                           
   Kontakt - Redaktionen
   Redaktionsråd        
   Om Tidskriften       
   Innehåll - utgivna nr
   Se ett nummer        
   Prenumeration       
   Annonsera                 
   Vad är buddhism?
   SBS                          
   Buddhism på nätet

Buddhism-nu


En tidskrift för dig som är intresserad av buddhismens lära som en praktisk visdom och en vägledning i livet.
Här och nu.

Buddhism-nu är en helt fristående buddhistisk tidskrift (utan koppling till någon organisation eller specifik buddhistisk tradition), som utges i samarbete med en bred redaktionsgrupp, med representanter från de största traditionerna etablerade i Sverige. Flera av medarbetarna är också aktiva i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, SBS.

Varför är det då viktigt att ha ett rent kontor? Svaret är enkelt: det är svårare att koncentrera sig och arbeta på ett disciplinerat och kreativt sätt i en smutsig och stökig lokal.


Buddhism-nu är avslutad

I december i fjol (2010) avslutades tidskriften Buddhism-nu efter fem årgångar och tjugo tidningar. Tidningen lades ner av ekonomiska skäl, eftersom vi inte hade mer än knappt hälften av de tusen prenumeranter som fordrades för att det skulle gå runt.

Stort tack till alla som gjorde det möjligt att ge ut tidskriften med fem årgångar!


Under 2007 utkommer Buddhism-nu med 4 nr, i mars, maj, okt. och dec. Sidantalet omfattar 32 sidor varav hälften är i färg. Mer av innehållet kan du se under  innehåll .

Hösterbjudande vid prenumeration nu!

Se mer - klicka på  prenumeration .

 

Nr 3 nu ute

Buddhism-nu nr 3 är nu ute och och alla prenumeranter ska ha fått det hem i brevlådan (v. 39). Temat är "Kvinnor i buddhismen".

 

Gratis provnummer!

Om du vill ha ett gratis provnummer så skickar jag gärna. Gå till innehålloch se där vilket nummer som verkar intressantast för dig. Maila sedan ditt namn och adress och vilket nummer du valt.

 

Väl mött och många hälsningar!
 

Lisbeth Larsson

redaktör och ansvarig utgivare
 

E-post: info@buddhism-nu.se